Chronicare Milovice

Specialista na následnou intenzivní péči

2015

rok, kdy Chronicare s.r.o. zahájil své fungování

20

počet lůžek NIP (následné intenzivní péče)

9

lůžek DIOP (dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče)

„Naším cílem je odpojení pacienta od dýchacího přístroje, se snahou o včasný návrat do domácího prostředí. Pokud není možné pacienta propustit do domácího ošetřování, volíme po konzultaci s rodinou překlad na jiné vhodné pracoviště v blízkosti bydliště rodiny - nejčastěji na oddělení DIOP, interní oddělení a oddělení LDN. Existují ale situace, kdy i přes veškerou péči a úsilí personálu nejsme schopni zlepšit zdravotní stav pacienta. V takových chvílích dokážeme poskytnout pacientovi důstojné a bezbolestné umírání.“

MUDr. Anton Baluch

primář Chronicare Milovice u Prahy a odborný garant sítě Chronicare

„Snažíme se vytvářet příjemné rodinné prostředí pro naše pacienty a jejich rodiny. Věříme, že milé a vlídné slovo vždy každého potěší. Zároveň klademe důraz na lidský přístup, chceme se lišit od ostatních zdravotnických zařízení.“

Mgr. Jitka Fejfarová

vrchní sestra Chronicare Milovice u Prahy

Co vás zajímá

Chronicare s.r.o. funguje od roku 2015.
Ročně poskytneme péči 120 klientům.


S námi to zvládnete!

  • Přestože jsme nestátní zařízení, veškerá péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Pacient a jeho rodina za služby nic neplatí.
  • Jsme síťové zařízení, kromě Milovic u Prahy nás naleznete také v Ostravě a na dvou místech v Brně. V Milovicích u Prahy provozujeme oddělení NIP a DIOP.
  • Máme více než 15letou zkušenost v systému poskytování intenzivní péče.
  • Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým k nám pacienti přicházejí, je pestré – od neurologických a interních po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poraněních orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích, a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.

Rychlý kontakt

Najdete nás také v OstravěBrně.