O nás

Zajímáme se o vaši budoucnost,
protože se chceme stát její součástí.

Chronicare s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení, které se nachází v Centru zdraví Milovice (nejsme součástí centra Milovic, pouze sídlíme v jejím areálu).

 

Jsme moderní, vysoce specializované oddělení zaměřené na poresuscitační a následnou intenzivní péči. Naši pacienti k nám přicházejí z vyšších pracovišť ARO a JIP a nadále potřebují podporu základní životních funkcí, nejčastěji dýchání.

Naše hodnoty

Pilířem našich hodnot je intenzivní péče. Ta je podstatou naší práce a znamená zajištění základních životních funkcí. O naše pacienty pečujeme s maximální starostlivostí, s pokorou k životní situaci, ve které se oni i jejich rodiny nachází, s respektem nejen k jejich potřebám, ale také k sobě navzájem. Jsme zařízení unikátní svými zkušenostmi, vybavením, prostředím i přístupem k pacientům. Jedinečnost ale spatřujeme i ve zdánlivých každodenních maličkostech, které pomáhají kvalitu naší péče posunout o krok dál. Společně se snažíme tyto hodnoty naplňovat. 

 

Reference

Urbanovi – Mireček, Janinka a Toníček (6 měsíců)

Zázrak nového života

 

Říká se, že největší dar, který můžete od života dostat, je nový den. Tohle je příběh protkaný vůlí nevzdávat to, ani když se věci nevyvíjejí podle vašich představ. Příběh, v němž se události skládají přesně tak, jak mají, přestože se na první pohled může zdát, že si odměna za píli a poctivý přístup dává na čas.

 

Mohli by ležet v posteli a bědovat nad vlastní smůlou. Popravdě, měli by k tomu všechny důvody. Úraz, porucha vědomí, kompletní přerušení míchy, tracheostomie, respirační selhání – tohle je seznam diagnóz z Mirečkovy propouštěcí zprávy z nemocnice. A závěr: diagnóza spíše nepříznivá.

Už samotná slova zní děsivě a realita je ještě děsivější. Museli se smířit, že už nikdy nic nebude jako předtím. Rozhodli se to nebrat jako hendikep, rozhodli se to pojmout jako výzvu. I když to bolí.

Míra, 50letý úžasný manžel, hasič, prodělal před více než 2 roky úraz, při kterém došlo k porušení míchy. Janina si vzala Mirečka do domácí péče se všemi diagnózami, i s plicní ventilací; s vervou a pokorou darovat Mirečkovi každé nové ráno, nový den. Mireček je plně závislý na Janinčině 24hodinové péči, která je velmi náročná. „Skoro každou noc trávím v náručí svého muže. Povídáme si a pak se objímáme a já se cítím dokonale šťastná. Po každé noci ale přichází ráno, a já se probudím vedle někoho úplně jiného. Je to taky můj muž, Míra, ale bohužel vše je jiné… Nejradši bych se okamžitě zavrtala zpátky do polštáře, zavřela oči a propadla se znovu do snu. Nechci se probudit do reality! Nechci znovu zjistit, že všechno je špatně! Ale v tu chvíli slyším pláč našeho Toníčka z postýlky, tak oči otevřu, usmívám se a říkám mu: 'Dobré ráno, Toníčku.' A taky říkám: 'Dobré ráno, miláčku' tomu muži, co se vedle mě probouzí a čeká, že mu pomůžu s věcmi, které kdysi dělal sám. Najíst se, posadit, obleknout…“ říká Janinka. 

 

Tohle je nejkrásnější a nejsilnější příběh za našeho profesního života. Láska je nejsilnější lék. A jestli nevěříte na zázraky, tak tenhle příběh je zázrakem sám o sobě. Z hlediska lékařského i lidského.

MUDr. Hana Pudilová a Mgr. Petra Bártová (neteře s rodinami)

Vážený pane primáři,

dovolte, abychom touto cestou vyjádřily poděkování celému kolektivu NIP Chronicare Nymburk. Ten se podílel na léčbě a pečoval o našeho strýčka, pana Miroslava Sokola, který byl do vašeho zařízení přeložen z ARO Chrudim s těžkým srdečním selháváním. V průběhu 3 měsíců se ho díky vaší úžasné kolektivní péči podařilo natolik zkompenzovat a stabilizovat, že byl schopen pokračovat v další navazující léčbě na oddělení DIOP v jiném zařízení. Bohužel, zde se jeho stav zkomplikoval těžkou sepsí, a my jsme opět s nadějí vyhledaly vaši pomoc. Slovy nelze vyjádřit vděk za opětovné přijetí na vaše oddělení. I přes veškerou vaši snahu a intenzivní léčbu strýček dekompenzaci srdečního selhávání nezvládl a zemřel.

Jsme si plně vědomy kvalitní péče, které se mu u vás dostávalo a skládáme velkou poklonu. Velmi děkujeme Vám osobně, celému Vašemu kolektivu NIP Chronicare – lékařům, sestřičkám, ošetřovatelům, sanitářům a fyzioterapeutkám. Vaše léčba lege artis, vysoká profesionální úroveň, empatie k pacientům a vstřícnost k rodinným příslušníkům je velkolepá. Mimořádný obdiv a poděkování patří staniční sestře Lucii Ortové – jeji pracovní nasazení, empatie a přístup k práci je obdivuhodný.

Přejeme Vám a celému Vašemu týmu NIP Chronicare Nymburk hlavně pevné zdraví, optimismus a energii do další práce.

 

S poděkováním a úctou

MUDr. Hana Pudilová a Mgr. Petra Bártová, neteře s rodinami

Jan Pejřil, Vladimíra Šmahelová, Věra Neundorf (rodina pacientky)

Vážený pane primáři a týme Chronicare,
rádi bychom Vám, a především celému Vašemu týmu Chronicare (NIP velký), touto cestou poděkovali za starostlivou péči a velice lidský přístup k naší mamince.

Maminka u Vás byla na oddělení hospitalizována asi 5 týdnů, bohužel zde svůj boj s nemocí i ukončila. I za těch pár týdnů, které na Vašem oddělení proležela, v jejím těžkém zdravotním stavu, byl Váš tým schopen jí i nám vykouzlit úsměv na tváři. Tím nám všem nelehkou životní situaci alespoň na okamžik odlehčit, a mamince tak zbývající dny zpříjemnit. Z návštěv jsme odcházeli s vědomím, že je o ni dobře postaráno. Víme, že díky Vaší péči odešla maminka z „tohoto světa“ důstojně.
Z přístupu Vašeho personálu nejen k pacientům, ale i k rodinným příslušníkům by si spoustu zdravotnických zařízení mělo vzít příklad.

 

S díky a srdečným přáním všeho nejlepšího všem na oddělení Chronicare,
Jan Pejřil, Vladimíra Šmahelová, Věra Neundorf

Chronicare Milovice

  • S našim týmem se snažíme v Milovicích u Prahy vytvořit prostředí, které našim klientům aspoň trochu připomene domov.
  • Úcta k pacientovi a jeho rodině je jednou z našich hlavních hodnot.
  • Našim klientům zpříjemňujeme jejich pobyt kulturními akcemi, pobytem venku nebo třeba tvořivými dílnami.

Rychlý kontakt

Najdete nás také v OstravěBrně.