Informace pro příbuzné

Informace ohledně zdravotního stavu pacientů poskytuje výhradně lékař. Bližší informace naleznete níže.

Informace v základním i odborném sociálním poradenství poskytuje zdravotně- sociální pracovnice Bc. Petra Šolínová, DiS. (viz "Kontakt")

Zdravotně-sociální oblast

Zdravotně-sociální pracovnice v Chronicare

 

Naše zdravotně – sociální pracovnice poskytuje odborné sociální poradenství u hospitalizovaných pacientů, u kterých v důsledku změny jejich zdravotního stavu a následné ztráty mobility a soběstačnosti, nebo z jiných závažných důvodů, nastala nepříznivá sociální situace a nejsou schopni ji zvládnout sami či s pomocí blízkých. Po celou dobu hospitalizace je zdravotně – sociální pracovnice odborným průvodcem u našich pacientů a rodinných příslušníků v jejich nepříznivé sociální situaci.

Hlavní prioritou v poskytování odborného sociálního poradenství je snaha pomoci se zorientovat pacientům a rodinným příslušníkům v konkrétním problému a nabídnout jim účinné řešení jejich aktuální životní situace.

 

Role zdravotně-sociální pracovnice  

 

Ve spolupráci s kolegy a celým interdisciplinárním týmem, pacientem a rodinnými příslušníky pomáhá řešit sociálně-právní a sociálně-zdravotní problémy pacienta. Jedná v zájmu pacientů s dalšími odborníky státní správy – soudy, policií, úřady státní správy apod. Spolupracuje se státními i nestátními institucemi a zastupitelskými úřady.Zobrazit více

Praktické informace

Kdo podává informace o zdravotním stavu?

Informace o zdravotním stavu pacienta poskytuje výhradně lékař.

Telefonicky jsou informace poskytovány na pracovišti  pondělíneděle od 13,00 do 17,00 hodin. Informace podává primář nebo sloužící lékař na základě předem domluveného hesla pouze jedné osobě z rodiny, která následně informuje ostatní. Respektujte, prosím, tento vyhrazený čas.

Tel. číslo NIP: 326 550 688

Tel. číslo DIOP: 326 534 995

Informace nemusí být podány ve chvíli, kdy lékař poskytuje naléhavou péči pacientům. Předem velice děkujeme za pochopení.

 

Kdy můžete pacienta navštívit?
Vážení příbuzní a blízcí našich pacientů,
 
 
návštěvy jsou u nás povoleny každý den od 13:00 do 17:00 za těchto podmínek:
 
 • návštěva musí být zdráva, nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění

 • návštěva musí mít po celou dobu návštěvy zakryté dýchací cesty respirátorem třídy FFP2 a další ochranné pomůcky dle požadavku oddělení

 

Děkujeme za respektování pravidel. 

 

Co můžete pacientovi přinést?

Seznam věcí, které můžete přinést pacientovi s sebou, naleznete ke stažení ZDE.

Platí se za pobyt v zařízení?

Ne, zdravotní péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Jaké doklady potřebuji při nástupu do vašeho zdravotnického zařízení?

Pacient s sebou vždy musí mít:

 • občanský průkaz a průkaz pojištěnce;
 • doklad o pracovní neschopnosti, pokud už jej máte vystavený svým lékařem;
 • jméno a adresu obvodního lékaře, ke kterému budete po propuštění z nemocnice předáni do péče;
 • jste-li v evidenci Úřadu práce, pak příslušný doklad jím vystavený;
 • ideálně také kontakt na nejbližší osobu (adresa a telefonní číslo), se kterou si mimo jiné stanovíme heslo pro telefonickou komunikaci.
Mohu na vaši adresu nechat přehlásit důchod?

Ano, pacientům může být do našeho zdravotnického zařízení zasílán důchod. Jedná se zejména o výplatu důchodu poštovní poukázkou. Pro zajištění dosílky důchodu je třeba, aby měl pacient platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

Poskytování duchovních služeb a dalších služeb

Rodina pacienta si může zajistit svého duchovního nebo jej na požádání zajistí zdravotnické zařízení. S požadavkem na zajištění se obraťte na zdravotnický personál nebo zdravotně-sociálního pracovníka.

 

Mezi nejčastěji využívané služby patří:

  • Pro pacienty jsou pořádána různá vystoupení, ať už hudební, taneční, kouzelnická nebo cestopisná promítání.
  • O kulturní programy a zpestření dne se stará asistent pro komunikaci s klienty (nabízí se společenské hry, četba, malování a různá tvoření dle schopnosti a stavu pacienta).
  • Pedikúra – placená služba.
  • Kadeřnické služby – na přání klientek/klientů ochotně obarvíme, ostříháme šikovným personálem. Jde nám o jejich blaho a rádi bychom, aby se cítili spokojeně a upraveně.
Nárok na příspěvek na péči

Výplata příspěvku oprávněné osobě nenáleží, pokud byla hospitalizována ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc. Příjemce příspěvku na péči nebo pečující osoba je povinna písemně nahlásit jakékoliv změny (nástup/propuštění) do 8 dnů na místně příslušném úřadu práce.

 

„Naší základní hodnotou je úsměv a laskavý přístup k pacientovi. Dovedeme mu tak nabídnout harmonické prostředí a pomoc v nesnadné situaci. Po celou dobu hospitalizace jsme tak podporou pro něj i pro jeho blízké.“

 

Bc. Petra Šolínová, DiS.

zdravotně-sociální pracovnice, Chronicare Milovice u Prahy

Dokumenty ke stažení

Zde jsou dokumenty ke stažení
Informace k podávání a vyřizování stížností
Formulář pro podání stížnosti

Rychlý kontakt

Najdete nás také v OstravěBrně.