O nás

Zajímáme se o vaši budoucnost,
protože se chceme stát její součástí.

Chronicare s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení, které se nachází v Centru zdraví Milovice (nejsme součástí centra Milovic, pouze sídlíme v jejím areálu).

 

Jsme moderní, vysoce specializované oddělení zaměřené na poresuscitační a následnou intenzivní péči. Naši pacienti k nám přicházejí z vyšších pracovišť ARO a JIP a nadále potřebují podporu základní životních funkcí, nejčastěji dýchání.

Naše hodnoty

Pilířem našich hodnot je intenzivní péče. Ta je podstatou naší práce a znamená zajištění základních životních funkcí. O naše pacienty pečujeme s maximální starostlivostí, s pokorou k životní situaci, ve které se oni i jejich rodiny nachází, s respektem nejen k jejich potřebám, ale také k sobě navzájem. Jsme zařízení unikátní svými zkušenostmi, vybavením, prostředím i přístupem k pacientům. Jedinečnost ale spatřujeme i ve zdánlivých každodenních maličkostech, které pomáhají kvalitu naší péče posunout o krok dál. Společně se snažíme tyto hodnoty naplňovat. 

 

Reference

Jaroslav Hardulák (pacient)

Vážení lékaři, sestry a členové ošetřujícího personálu,

od 30. 3. do 5. 5. 2021 jsem byl pacientem pod odbornou péčí vašeho zařízení, kdy jsem se pomalu "probíral" do života po převozu z JIP Krajské nemocnice v Liberci. 

Chci vám alespoň touto formou poděkovat za vaši péči, profesionální a lidský přístup k mé osobě, v té době naprosté lidské trosce neschopné se o sebe jakkoliv postarat, kterou jste díky vašim znalostem a zkušenostem navraceli do života. Že to byl podle mne běh na dlouhou trať vypovídá délka pobytu ve vašem zařízení...

Velice si vážím vaší trpělivosti a nadhledu při zabezpečování potřeb "covidového pacienta", který díky vám přežil tu zákeřnou "chřipečku"!

Na ORL v Krajské nemocnici Liberec jsem strávil ještě 10 dní pro vyléčení bakteriálních zánětů a definitivního odstranění "tracheální trubice".

Dne 15. 5. 2021 jsem byl propuštěn do domácího ošetření a pro informaci, zejména vašim "rehabkám", chodím již "po svých" a venku ještě pro jistotu za pomoci francouzských berlí. Cítím, ale nechci to zakřiknout, že se mi pomalu navrací životní síla. A to vše díky vaší péči a starostlivosti v době mého pobytu u vás v Nymburce.

Jsem Vám neskonale vděčný, a za vše, co jste pro mne učinili, vám patří můj neskonalý dík.

 

PaedDr. Jaroslav Hardulák

Zdeněk a Jaromír Vernerovi (synové pacienta)

Vážený pane řediteli,
dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali personálu Vaší nemocnice, oddělení Chronicare Nymburk, za poskytnutou péči našemu otci, panu Zdeňku Vernerovi, který byl na tomto oddělení téměř tři měsíce hospitalizovaný. 

Otec prodělal těžký zápal plic a po jeho vyléčení v nemocnici Trutnov byl přeložený na následnou péči do Vaší nemocnice na oddělení Chronicare, kde přes veškerou péči, která mu byla poskytnuta, dne 19. 9. 2019 zemřel.

K napsání těchto pár řádků nás vede profesionální přístup celého oddělení Chronicare, a zejména pak pana primáře, za jeho starostlivost, komunikativnost a vedení celého oddělení. Naše spokojenost během hospitalizace našeho otce se dá slovy jen těžko vyjádřit, neboť starostlivost o těžce nemocné je náročná pro celý personál - od sester počínaje přes rehabilitační pracovníky až po vedení oddělení.

Chtěli bychom velmi ocenit těžkou práci Vašich zaměstnanců oddělení Chronicare a zároveň jim poděkovali za veškerou péči, kterou věnovali péči o našeho nemocného otce.

Byli bychom rádi, kdybyste toto poděkování za poskytnutou péči, za jejich příkladný přístup k nemocným i k jejich rodinným příslušníkům během návštěv v nemocnici mohl předat na příslušné oddělení.


Děkujeme za vše a přejeme úspěchy v další práci,

synové Zdeněk a Jaromír Vernerovi.

V Bílé Třemešné, dne 29. 9. 2019.

Pavel a Dagmar Malí (rodiče pacientky)

Vážený pane primáři, vážení pracovníci,

dovolte nám, abychom alespoň touto skromnou formou vyjádřili vám všem velké poděkování za laskavý, milý, ale zároveň vysoce profesionální přístup k naší dceři, Pavlínce Malé, která v tyto dny, po měsíci pobytu, opouští vaše zdravotnické zařízení. Vzpomeneme-li na den, kdy jste i přes některé těžkosti Pavlínku přijali k následné léčbě po prodělané chorobě a těžké operaci, na den, kdy se většina lidí těšila z vánočního času, přesto jste byli ochotni a nápomocni řešit situaci naší dcery, kdy každý den, ba dokonce každá hodina profesionální zdravotní péče byla velmi cenná pro její znovunavrácení do běžného života.

V té době, kdy nám nebyla dávána moc velká naděje na její plné uzdravení, jste právě vy všichni byli i naší velkou oporou při zvládání takto těžké chvíle, jakou dny přelomu roku byly, a stejně jako my, jste i vy všichni věřili, že Pavlínka svůj „životní boj“ vyhraje. Hovoříme o dnech, kdy k vám byla přivezena mladá dívka, která téměř nevnímala okolní svět, ležela bezvládná na lůžku, ale dívka, která se ještě několik málo týdnů před koncem roku těšila zdraví, byla plná života, sportovala, studovala a rozdávala lásku kolem sebe. ...

 

Zobrazit více

 

 

Chronicare Milovice

  • S našim týmem se snažíme v Milovicích u Prahy vytvořit prostředí, které našim klientům aspoň trochu připomene domov.
  • Úcta k pacientovi a jeho rodině je jednou z našich hlavních hodnot.
  • Našim klientům zpříjemňujeme jejich pobyt kulturními akcemi, pobytem venku nebo třeba tvořivými dílnami.

Rychlý kontakt

Najdete nás také v OstravěBrně.